fbZnajdź nas na Facebooku infolinia

801-501-802

Znajdź coś dla siebie


Przeszukaj opisy
Wyszukiwanie zaawansowane

Reklamacja1. W przypadku niezgodności Produktów z umową, Klient powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem maila na adres: reklamacje@redis.com.pl  albo listem poleconym na adres P.W. Redis Kantorski sp.j. ul. Polna 124/126 87-100 Toruń. Należy opisać charakter niezgodności i określić oczekiwania wobec Sklepu. Produkty powinny być odesłane na adres sklepu

2. Sklep ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu, w razie braku ustosunkowania się Sklepu, zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za uzasadnione.

3. Gdy realizacja żądania Klienta wiąże się z koniecznością dostawy niewadliwego Produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.

4. Realizując obowiązek nałożony przez art. 9 ust.1 pkt6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Sklep informuje, że konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dostarczenia zamówionych Produktów. W celu realizacji tego uprawnienia należy – przed upływem terminu czternastu dni od dostawy Produktów – odesłać je wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres P.W. Redis Kantorski sp.j. ul. Polna 124/126, 87-00 Toruń z dopiskiem: „zwrot zakupionego produktu” Klient powinien wskazać rachunek bankowy, na który należy zwrócić pieniądze. Odesłane Produkty zostaną przyjęte, gdy będą nieuszkodzone oraz gdy nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użycia. Sklep sprawdza odesłany towar w terminie 7 dni. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.